RSQ Associates

Sprzedaż firmy

Doradzamy przy sprzedaży firm, głównie dla polskich przedsiębiorców, łącząc kompetencje doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego. Jako jedyni na rynku skupiamy w jednym zespole kompetencje finansowe, prawne i wdrożeniowe / interim management, dlatego możemy również wesprzeć zarząd przed sprzedażą firmy w realizację działań niezbędnych do zwiększenia wartości firmy, delegując zespół interim na okres przygotowania firmy do sprzedaży. Kluczowe dla powodzenia transakcji sprzedaży firmy jest odpowiednie przygotowanie firmy przed sprzedażą i wyeliminowanie obszarów ryzyka, które obniżają wartość dla kupujących. Kierujemy się przy tym znajomością oczekiwań zarówno funduszy inwestycyjnych jak i nabywców strategicznych. W odróżnieniu do doradców transakcyjnych z tzw. "wielkiej czwórki" nie świadczymy usług doradczych, audytorskich lub doradztwa podatkowego dla Państwa konkurencji stąd mogą być Państwo pewni, iż żadne szczegóły dotyczące rozważanej sprzedaży firmy oraz poufne informacje dotyczące Państwa firmy nie zostaną ujawnione.

Wesprzemy Państwa w przygotowaniu następujących narzędzi w procesie sprzedaży firmy

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty dotyczące sprzedaży firmy