RSQ Associates

Przejęcie firmy

Wspieramy inwestorów przy przejęciu firm łącząc kompetencje doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego. Jako jedyni na rynku skupiamy w jednym zespole kompetencje finansowe, prawne i wdrożeniowe / interim management, dlatego możemy również wesprzeć realizację synergii po transakcji, delegując zespół interim np. na pierwszy okres integracji.

W ramach wsparcia w przejęciu firmy możemy przeprowadzić research rynkowy w celu znalezienia odpowiednich dla Państwa targetów do przejęcia. Wesprzemy Państwa w identyfikacji kluczowych ryzyk transakcji oraz będziemy kompleksowo prowadzić proces transakcyjny do finalnego zamknięcia.

Wesprzemy Państwa w przygotowaniu następujących narzędzi w procesie przejęcia firmy

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty związane z przejęciem firmy