RSQ Associates

Independent Business Review (IBR), czyli Niezależny Przegląd Biznesu

Czym jest Independent Business Review (IBR), czyli Niezależny Przegląd Biznesu?

Independent Business Review (IBR), czyli Niezależny Przegląd Biznesu jest badaniem przedsiębiorstwa podsumowanym w formie raportu, w sytuacji, gdy instytucja finansowa jest zaniepokojona pogorszeniem wyników przedsiębiorstwa dłużnika. Independent Business Review jest przygotowany przez niezależnych ekspertów z zakresu corporate finance, przeważnie na życzenie instytucji finansowych, które udzieliły podmiotowi finansowania w formie długu lub kapitału. Czasami IBR życzą sobie właściciele zaniepokojeni sytuacją w przedsiębiorstwie. IBR wykonywany jest przez niezależną firmę doradczą w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dłużnika w widoczny sposób pogorszyło wyniki, naruszyło wskaźniki finansowania i jest zagrożone utratą płynności lub nie będzie w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań finansowych. IBR jest wstępem do restrukturyzacji finansowej, czyli ustalenia nowych warunków finansowania.

Jaki jest cel Independent Business Review?
W odróżnienie od przygotowania planu restrukturyzacji, podczas wykonania Independent Business Review celem nie jest stworzenie planu, a wnikliwa analiza założeń prognozy przygotowanej przez Zarząd spółki oraz ocena prawdopodobieństwa jego realizacji. Bank lub inna instytucja finansowa chce zlecając IBR potwierdzić, że problemy dłużnika zostały prawidłowo zidentyfikowane a planowane przez zarząd działania pozwolą spłacić zaciągnięte finansowanie. IBR zamyka lukę informacyjną, gdyż instytucje finansowe zwykle otrzymują dane z dużym opóźnieniem i pozwala stronom uzgodnić warunki w oparciu o aktualne i obiektywne dane. IBR wskazuje również właścicielom i zarządowi obszary do poprawy i rekomendacje. W oparciu o wyniki IBR zwykle powstaje nowy harmonogram spłaty kredytów, aneksowane są warunki.

Kto zamawia Independent Business Review?
Jeżeli wyniki finansowe dłużnika się pogarszają a harmonogramy spłaty kredytów są zagrożone, banki mogą poprosić dłużnika o zlecenie Independent Business Review. Obawiając się głębszej restrukturyzacji lub niewypłacalności dłużnika, instytucje finansowe chcą zrozumieć pogarszająca się sytuację płynnościową dłużnika zanim zmienią warunki udzielonego finansowania np. poprzez czasowe zawieszenie spłat, obniżenie wysokości raty, czasowego ograniczenie się do spłaty wyłącznie odsetek i / lub wydłużenia zapadalności kredytu. Dobrze przygotowany IBR niesie wiele korzyści dla dłużnika.

Jaki jest czas przygotowania Independent Business Review?
W zależności od złożoności przedsiębiorstwa przygotowanie Independent Business Review przeważnie zajmuje od 4 do 6 tygodni uwzględniając dyskusje i warsztaty z zarządem oraz przygotowanie końcowego raportu.

Jaki jest zakres Independent Business Review?
Independent Business Review obejmuje wszystkie istotne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, z naciskiem na wynikające z nich przepływy pieniężne. W celu sporządzenia dokumentu IBR doradca bada sytuację przedsiębiorstwa skupiając się głównie na:

 • Aktualnych wynikach sprzedażowych i sytuacji finansowej,
 • rynku,
 • na którym działa przedsiębiorstwo,
 • strategii biznesowej oraz finansowej,
 • aktualnych wyników sprzedażowych i sytuacji finansowej,
 • zysków i marżowości,
 • prognoza wyników finansowych i przepływów pieniężnych (3 do 5 lat),
 • obecna struktura bilansu i ryzyko obniżenia wartości aktywów,
 • analizy wrażliwości dla kluczowych parametrów biznesu,
 • zarządzanie kapitałem obrotowym,
 • jakość informacji zarządczej, dokładność budżetowania,
 • SWOT i macierz ryzyk.
 • kwalifikacji zarządu i sposobu zarządzania,
 • oceny przyszłości funkcjonowania biznesu.
Jak widać z powyższego zakresu raport jest obszerny i kompleksowy. Mimo, że zarządy przeważnie zwlekają z przygotowaniem IBR, odpowiednio wcześnie przygotowany dokument niesie wiele korzyści dla dłużnika. Jeżeli problemy dłużnika zostały odpowiednio zaadresowane, dłużnik może uzyskać wsparcie od finansujących w postaci wspomnianych wcześniej, korzystniejszych warunków spłaty i wzmocnienia płynności.

Jeżeli jako wierzyciel, udziałowiec lub zarząd jesteście Państwo zaniepokojenie sytuacją, to wcześniejszy kontakt z nami pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości. Specjalizujemy się w trudnych sytuacjach i jesteśmy gotowi wykonać wstępną analizę Państwa sytuacji.


Independent Business Review (IBR)

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates