RSQ Associates

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne to dokument o przedsiębiorstwie przedstawiany potencjalnemu inwestorowi po tym jak zapoznał się on, z krótkim opisem biznesu w postaci teasera inwestycyjnego oraz podpisał umowę o zachowaniu poufności. Jest to dokument marketingowy mający na celu zapoznanie potencjalnych inwestorów z przedsiębiorstwem, rynkiem na którym ono działa oraz jego zaletami wobec konkurencji. Poza kwestiami strategiczno-rynkowo-finansowymi w memorandum informacyjnym ujęte mogą zostać także istotne dla inwestorów kwestie prawne, które mogą być kluczowe dla prowadzonej transakcji.

W ramach wielu lat pracy, głównie dla polskich przedsiębiorców, przygotowaliśmy wiele memorandów informacyjnych na różne potrzeby: pozyskanie inwestorów, sprzedaż firm oraz pozyskania finansowania dłużnego. Skontaktuj się z nami aby określić twoje potrzeby i podjąć współpracę.

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates