RSQ Associates

Finansowanie przedsiębiorstw - kredyty, pożyczki, obligacje i inne instrumenty. Zaufaj doświadczeniu.

Pozyskaliśmy finansowanie przedsiębiorstw na ponad 300mln zł. Od lat świadczymy usługi doradztwa finansowego dla firm. Pomagamy finansować przedsiębiorstwa za pomocą odpowiedniego połączenia proporcji kapitału własnego oraz szerokiej gamy instrumentów dłużnych krótko i długoterminowych (m.in. kredyt, pożyczka, obligacje, mezzanine, leasing czy faktoring). W naszym podejściu bierzemy pod uwagę wiele czynników, kluczowych dla finansowania przedsiębiorstw – koszt finansowania pozostaje jednym z nich, jednak najważniejsze jest dopasowanie struktury finansowej do przepływów pieniężnych, inaczej wiele przedsiębiorstw napotyka problemy już na początkowym etapie inwestycji. Wspieramy klientów przygotowując sam projekt inwestycji, model finansowy oraz odpowiednią dokumentację, a następnie bierzemy udział w negocjacji warunków. Wspieramy przedsiębiorców również przy wyborze odpowiedniej kancelarii prawnej oraz nadzorujemy powstanie dokumentacji i jej zgodność z wynegocjowanymi warunkami. Pomagamy finansować przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji, przejęć jak również w celu obniżenia koszt długu przez refinansowanie. Wynikiem naszych prac jest pozyskanie finansowania w optymalnej dla danego projektu strukturze. Następnie możemy również wesprzeć realizację biznes planu poprzez organizację Biura Zarządzania Projektami lub obejmując tymczasowe funkcje zarządcze. Skontaktuj się z nami po bezpłatną konsultację.

Wesprzemy Państwa w przygotowaniu następujących narzędzi w ramach pozyskania finansowania przedsiębiorstwa

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty związane z finansowaniem przedsiębiorstw