RSQ Associates

Model finansowy - doradzimy jak przygotować profesjonalną prognozę na potrzeby kredytu, inwestycji, sprzedaży spółki lub zarządzania płynnością

Model finansowy - do czego służy?

Model finansowy oraz oparte na nim analizy wrażliwości stanowią kluczowe narzędzie w zarządzaniu finansami i płynnością przedsiębiorstwa. Celem modelu finansowego jest przedstawienie prognozy sprawozdań finansowych na okres czasu, na który udzielany jest kredyt lub planowana inwestycja. Na podstawie modelu finansowego możliwe jest oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, określenie optymalnej struktury finansowania oraz analiza wariantów sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku rozwoju różnych scenariuszy rynkowych.

Z perspektywy instytucji finansujących model finansowy jest narzędziem pozwalającym na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz ryzyka, jakie niesie ze sobą udzielenie finansowania danemu przedsiębiorstwu. Pozwala na przeprowadzenie analizy wrażliwości, która jest niezbędna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, analizy opłacalności inwestycji, czy zapotrzebowania na kapitał.

Jakie cechy posiada dobrze przygotowany model finansowy?

Dobrze sporządzony model finansowy posiada następujące cechy:
  • Po zmianie założeń przelicza wyniki dla różnych scenariuszy rozwoju,
  • Jest oparty na dobrze dobranych założeniach mających swoje podstawy w historii działania przedsiębiorstwa,
  • Posiada jednoznacznie określone arkusze z założeniami, arkusze przeliczeniowe i arkusze wynikowe - generuje przyszłe sprawozdania finansowe firmy,
  • Łatwo się po nim poruszać oraz znaleźć właściwe informacje,
  • Posiada przejrzyste podsumowanie, łatwe do interpretacji przed odbiorców,
  • Zawiera wbudowany mechanizm kontroli poprawności kalkulacji zawartych w modelu finansowym,
  • Poza danymi finansowymi zawiera także informacje operacyjne kluczowe dla działalności biznesu,
  • Umożliwia przeprowadzenie analiz wrażliwości lub innych kalkulacji w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.
  • Graficznie pokazuje wybrane KPI dające całościowy obraz biznesu
W celu uzyskania dalszych szczegółów oraz bezpłatnej wyceny Państwa projektu zapraszamy do kontaktu.


Model finansowy

Skontaktuj się

Dowiedz się więcej
uzyskaj wycenę