RSQ Associates

Poprawa płynności firmy

Płynność przedsiębiorstwa to inaczej mówiąc jego zdolność do opłacania wydatków w terminie ich wymagalności. Często płynność firmy nie jest odpowiednio monitorowana i prognozowana, co może doprowadzić do problemów finansowych przedsiębiorstwa, nawet mimo wzrastających przychodów i zysków. Poprawa płynności firmy jest kluczowa zarówno podczas rozwoju, jak i spowolnienia koniunktury. Dlatego nie należy czekać, aż do momentu gdy firma nie będzie w stanie regulować bieżących płatności, a podjąć zawczasu odpowiednie działania zmierzające do uniknięcia zatorów i utraty przychodów. Jako profesjonalna firma doradcza wesprzemy Państwa w przygotowaniu prognozy płynności na najbliższy okres czasu, a na tej podstawie określimy w jakim zakresie poprawa płynności firmy jest możliwa do osiągnięcia przez uwolnienie rezerw, a jakim konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Poza oceną sytuacji możemy wesprzeć Państwa operacyjnie w konkretnych działaniach, przykładowo modyfikując i nadzorując proces obiegu dokumentów i windykacji, aby poprawić spływ należności. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jakie rezerwy drzemią w kapitale obrotowym praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Poniżej znajdą Państwo główne obszary, którym przyglądamy się w trakcie analizy płynności przedsiębiorstwa.

Struktura finansowania
Struktura finansowania jest kluczowa dla każdej firmy, musi być dostosowana do rodzaju działalności i przepływów pieniężnych firmy. Pomożemy w określeniu optymalnej struktury finansowania, wybraniu odpowiednich rodzajów finansowania i negocjacji umów z instytucjami finansującymi, a także pozyskamy nowe finansowanie dla poprawy płynności.

Koszty centrali
Koszty ogólne, w tym czynsz, marketing, wynagrodzenia centrali itd. są kosztami pośrednimi, które ponoszą Państwo w celu prowadzenia działalności poza bezpośrednimi materiałami i wynagrodzeniami zmiennymi. W ramach naszych prac, korzystając z doświadczenia w projektach dla różnych przedsiębiorstw, skupiamy się na określeniu możliwości ich zmniejszenia / restrukturyzacji.

Aktywa nieoperacyjne
Jeśli masz aktywa, które albo nie są wykorzystywane albo można je upłynnić bez ryzyka dla działalności podstawowej to czas się ich pozbyć. Wesprzemy Cię w określeniu potencjalnej ceny i przeprowadzeniu skutecznej sprzedaży.

Należności
Zależy skutecznie monitorować należności, aby upewnić się, że prawidłowo rozliczasz klientów i że otrzymujesz szybkie płatności. Wspieramy klientów w poprawie procesów windykacji należności.

Analiza rentowność
Czy masz w swoim portfolio produktów i usług, których rentowność jest niska a jednocześnie angażują one znaczną ilość środków pieniężnych w postaci kapitału obrotowego lub nakładów inwestycyjnych? Przeprowadzimy analizę portfolio produktów, ocenimy gdzie można podnosić ceny, aby zwiększyć rentowność lub też czy będzie opłacalna rezygnacja z części oferowanych produktów i usług.

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty związane z poprawą płynności firmy