RSQ Associates

Teaser inwestycyjny, co zawiera dokument otwierający pierwszy etap sprzedaży przedsiębiorstwa

Teaser inwestycyjny to jedno lub dwu stronicowy dokument używany w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa. Zwiera podstawowe dane o sprzedawanej spółce oraz podsumowanie kluczowych warunków proponowanej transakcji. Jest to dokument typowo marketingowy, więc pokazuje atrakcyjny rynek na którym działa firma oraz jej kluczowe przewagi wobec konkurencji. Ponieważ dystrybuowany jest szeroko, nie podaje się w nim poufnych informacji spółki. Teaser to pierwszy kontakt z kupującymi w zakresie transakcji i jego celem jest wstępne określenie zainteresowanych transakcją.

Jeśli potencjalni kupujący są zainteresowani transakcją, to aby uczestniczyć w dalszej części procesu sprzedaży podpisują oni umowę o zachowaniu poufności ("NDA"), dopiero po tym kroku można przystąpić do przekazywania większej ilości informacji niezbędnych przez kupujących do oceny transakcji a zawartych w memorandum inwestycyjnym. Dobry teaser inwestycyjny uwzględnia informacje, które są kluczowe ze względu na kryteria inwestycyjne podmiotów, do których jest skierowany. Na kolejnych stronach znajdą Pańśtwo informacje o caly procesie sprzedaży przedsiębiorstwa, który teaser inwestycyjny otwiera.

Przeczytaj o memorandum inwestycyjnym

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates