RSQ Associates

Plan restrukturyzacji

Plan restrukturyzacji to inaczej biznes plan uwzględniający szereg inicjatyw restrukturyzacyjnych mających na celu trwałą poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w sporządzeniu planu restrukturyzacji jest określenie przyczyn popadnięcia przedsiębiorstwa w problemy oraz określenie ścieżki wyjścia z tych problemów. Plan restrukturyzacji to dokument kompleksowy pokazujący obecną i docelową sytuację przedsiębiorstwa, pozycję przedsiębiorstwa na rynku, szanse oraz ryzyka dla przedsiębiorstwa, a w szczególności planowane do zrealizowania działania restrukturyzacyjne. Często przygotowywany jest on dla instytucji finansujących lub organów sadowych w przypadku postępowań nowego prawa restrukturyzacyjnego. W celu określenie potrzeb w zakresie planu restrukturyzacji skontaktuj się z nami,

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty dotyczące przygotowania planu restrukturyzacji