RSQ Associates

Doradzamy jak ogłosić upadłość przedsiębiorcy, w tym jednoosobowej firmy i uwolnić się od długów.

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorcy?

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy prowadzącego działalność jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami - przedsiębiorca musi być niewypłacalny, posiadać majątek i co najmniej dwóch wierzycieli. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem, jednak w przypadku utraty płynności może stać się niewypłacalny i uzyskać ochronę przed dalszą odpowiedzialności przez złożenie wniosku o upadłość. W tym celu należy złożyć prawidłowo przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego dla siedziby firmy sądu rejonowego. Zawartość wniosku określa ustawa a najważniejsze elementy wniosku opisano poniżej. Upadłość po rozpatrzeniu prawidłowego wniosku ogłasza sąd. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje egzekucje komornicze. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego przygotowania takiego wniosku to napisz do nas, zostaw kontakt lub zadzwoń – nasi eksperci udzielą Ci wsparcia w trakcie całego procesu. Ze względu na stan epidemii konsultacje prowadzimy telefonicznie i przy pomocy wideo konferencji, do których nie potrzebujesz dodatkowego oprogramowania.

Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość?

Upadłość może być ogłoszona wobec niewypłacalnego przedsiębiorcy, który posiada majątek pozwalający pokryć koszty procesu upadłości oraz spłacić częściowo wierzycieli. Pozostała część długów jest umarzana.

Kiedy należy złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy prowadzącego działalność?

Ważne! Od momentu wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość w ciągu 30 dni (art. 21.1 ustawy prawo upadłościowe). Za niezłożenie wniosku w terminie przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kolejna konsekwencja spóźnionego wniosku o upadłość może taka, że sąd odmówi umorzenia pozostałych długów przedsiębiorcy.

Kto i gdzie może złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (i ma taki obowiązek, jeżeli stał się niewypłacalny), jak również jego wierzyciel.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość firmy?

Wniosek zawiera szereg wymaganych informacji o przedsiębiorcy (imię, nazwisko, numer PESEL, dane adresowe) oraz o wierzycielach. We wniosku należy dobrze uzasadnić starania i przesłanki do ogłoszenia upadłościosoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz zamieścić informację o tym, że przedsiębiorca podlega prawu polskiemu. Skorzystaj z naszego doświadczenia, a Twój wniosek zostanie przygotowany prawidłowo. Jeśli chcesz zgłosić wniosek o upadłość działalności gospodarczej napisz do nas, zostaw kontakt lub zadzwoń.

Jakie są korzyści ogłoszenia upadłości? Czy upadłość pozwoli pozbyć się długów?

Po ogłoszeniu upadłości wstrzymane zostają egzekucje komornicze. W procesie upadłości muszą być pokryte jej koszty, musi nastąpić rozłożona na kilkuletnie raty częściowa spłata wierzycieli a reszta długów zostanie umorzona. Po zakończeniu procesu przedsiębiorca uzyskuje nowy start bez długów. Żeby dowiedzieć się więcej, skutecznie przygotować wniosek i uzyskać ochronę skontaktuj się z nami – zostaw kontakt, napisz przez formularz lub zadzwoń. Ze względu na kryzys pracujemy codziennie do godz. 20.Upadłość przedsiębiorcy

Skontaktuj się

Dowiedz się więcej
uzyskaj wycenę