RSQ Associates

Biznes plan

Biznes plan przedsiębiorstwa jest formalnym dokumentem określającym cele biznesowe do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo, czy jest możliwe ich osiągnięcie oraz plan jak je osiągnąć. Ponadto, zawiera zazwyczaj także informacje o przedsiębiorstwie ważne z punktu widzenia celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Dobrze sporządzony biznes plan stara się odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Jaki problem rozwiązują produkty lub usługi oferowane przez przedsiębiorstwo? W jakiej niszy rynkowej będzie działać przedsiębiorstwo?

 • W jaki sposób produkty lub usługi rozwiązują ten problem?

 • Kim są klienci przedsiębiorstwa? Jak zamierza ono do nich dotrzeć z produktem / usługą?

 • Jaka jest wielkość rynku produktów/usług oferowanych przez przedsiębiorstwo?

 • Jaki jest model biznesowy przedsiębiorstwa (w jaki sposób będzie ono zarabiać)?

 • Kim są konkurenci przedsiębiorstwa? W jaki sposób przedsiębiorstwo utrzyma przewagę konkurencyjną?

 • Jak przedsiębiorstwo zamierza zarządzać biznesem jeśli powiększy się skala jego działalności?

 • Kto zarządza przedsiębiorstwem i jaki ma do tego kwalifikacje?

 • Jakie są ryzyka i zagrożenia dla biznesu? Co można zrobić aby uniknąć ich?

 • Jaki są zasoby przedsiębiorstwa, a jakie jest zapotrzebowanie na finansowanie?

 • Jakie są historyczne wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz jaka jest prognoza finansowa na kolejne lata?Biznes plan

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty przygotowania biznes planu