RSQ Associates

O nas

Zespół RSQ Associates posiada doświadczenie zdobyte w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, jak również we wdrażaniu zmian oraz bezpośrednim zarządzaniu biznesem. Braliśmy udział w organizacji finansowań sięgających setek milionów PLN, jednak specjalizujemy się w doradztwie dla średnich przedsiębiorstw, dla których w ostatnim czasie pozyskaliśmy blisko 300 mln PLN. Braliśmy również udział w kilkunastu restrukturyzacjach, przyśpieszonym wyjściu z inwestycji, oraz wspieraliśmy realizację biznes planów, które otrzymały finansowanie. Posiadamy kompetencje z zakresu doradztwa strategicznego, jak również transakcyjnego, budowy i krytycznej oceny biznes planów, corporate finance oraz modelowania finansowego i wycen, jak również due dilligence. Jesteśmy w stanie pozyskać finansowanie dla firmy na każdym etapie rozwoju – z pomocą publiczną włącznie.

O nas

Robert Nowak - Partner, Ekspert ds. Restrukturyzacji

Doradca z ponad 16 letnim doświadczeniem w zakresie strategii, pozyskania finansowania dłużnego i kapitałowego, restrukturyzacji oraz refinansowania zadłużenia. Partner w RSQ Associates. W ostatnim okresie pozyskał dla klientów 200 mln PLN nowego finansowania w formie finansowania mezzanine, obligacji, kredytów i pożyczek w różnych strukturach finansowania.

Robert był odpowiedzialny za kompleksową realizację projektów dla właścicieli, zarządów spółek, banków oraz funduszy inwestycyjnych. Realizował również projekty z zakresu optymalizacji organizacyjnej (m.in. Synthos, PKP Cargo).

Wybrane projekty Roberta obejmują:
 • restrukturyzację i refinansowanie w formie obligacji mezzanine dla producenta pianki poliuretanowej i materacy,
 • refinansowanie i emisję obligacji dla producenta mrożonego pieczywa,
 • jeden z największych projektów typu project finance polegający na sfinansowaniu platformy wiertniczej o wartości ok. 1mld PLN,
 • projekt pozyskania pomocy publicznej dla Polskich Linii Lotniczych LOT (600 mln PLN), jak również liczne restrukturyzacje finansowe i operacyjne (m.in. Ciech, Bumar).
 • zmianę upadłości likwidacyjnej na zakończone sukcesem postępowanie układowe dla Monnari S.A.
 • przygotowanie licznych biznes planów, modeli finansowych oraz analiz rynkowych m.in. dla producentów: łososia, soków naturalnych, bakalii i płatków śniadaniowych, konstrukcji aluminiowych, opraw oświetleniowych; spółki odzieżowej, operatorów lotnisk, czy operatora autostrady,
 • rolę interim managera w Organika S.A., gdzie jako członek zarządu nadzorował realizację biznes planu stanowiącego dla finansujących podstawę do udzielenia finansowania; pełnił również rolę dyrektora finansowego w spółce notowanej na GPW,
 • przeprowadził liczne weryfikacje biznes planów spółek (tzw. Niezależne Przeglądy Biznesu, IBR), w tym dla dwóch największych firm budowlanych w Polsce oraz największego prywatnego przewoźnika kolejowego,
 • pozyskał pomoc publiczną dla prywatnego firmy produkcyjnej w trudnej sytuacji,
 • budowę strategii rynkowej i dystrybucyjnej dla operatora komórkowego i tradycyjnego.

Robert jest absolwentem studiów magisterskich na wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji, gdzie był również członkiem komisji rewizyjnej. Posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami Project Management Professional (PMP) wydawany przez Project Management Institute.

Doświadczenie zdobywał pracując w dziale transakcyjnym firmy Ernst & Young jako Starszy Manager zespołu Restrukturyzacji i Finasowania oraz w dziale restrukturyzacji firmy PwC oraz firmie doradztwa strategicznego Booz Allen Hamilton. Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn.

O nas

Tomasz Nałęcz - Ekspert ds. finansowania bankowego

Tomasz posiada bogate doświadczenie bankowe i doradcze w zakresie oceny ryzyka, strukturyzacji oraz restrukturyzacji transakcji z udziałem finansowania dłużnego i kapitałowego jak również z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej. Tomasz był odpowiedzialny za kompleksową realizację projektów dla zarządów, właścicieli, oraz banków.

Wybrane projekty Tomasza obejmują:
 • pozyskanie finansowania w formie obligacji średnio i długoterminowych w kwocie 675 mln PLN, objętych przez banki komercyjne. Rola: Menedżer projektu.
 • pozyskanie mniejszościowego inwestora i dokapitalizowanie w kwocie 30 mln PLN („growth Capital”) producenta pieczywa mrożonego,
 • pozyskanie finansowania w formie obligacji średnioterminowych w kwocie 1,5 mln EUR,
 • pełni rolę doradcy zarządu nadzorującego finansową realizację inwestycji oraz postanowień umowy inwestycyjnej po dokapitalizowaniu,
 • strukturyzacja długoterminowej struktury finansowania w postaci refinansowania obligacji w kwocie 37 mln PLN oraz finansowania inwestycyjnego w kwocie 32 mln PLN oraz finansowania obrotowego 10 mln PLN dla producenta pieczywa mrożonego,
 • strukturyzowanie wielu transakcji LBO/MBO, M&A, Project Finance i Property Finance,
 • przeprowadzanie analiz ryzyka oraz ocen prognoz finansowych i identyfikację inicjatyw w ramach niezależnych przeglądów i przygotowania biznes planów,
 • przygotowywanie modeli finansowych, analizy wrażliwości oraz budowa scenariuszy,
 • analiza rynku przewoźników regionalnych jako załącznika do planu restrukturyzacji przygotowywanego dla Komisji Europejskiej. Rola kierownika zespołu.
 • analiza rynku klubów piłkarskich oraz wycena i analiza scenariuszowa dla Klienta. Rola kierownika zespołu
 • niezależny przegląd przedsiębiorstwa przeprowadzony na zlecenie Banków finansujących. Wiodący producent koncentratu z soku jabłkowego.
 • opracowanie analizy ekonomicznej koncepcji utworzenia Polskiej Grupy Promowej S.A. W ramach koncepcji wykonano analizę rynku, określono założenia i możliwe opcje utworzenia oraz dokonano analizy ekonomiczno- finansowej wraz z określeniem potrzeb inwestycyjnych nowotworzonej grupy. Określono również przyszłą strukturę finansowania. Rola kierownika zespołu.

Tomasz jest absolwentem studiów magisterkich na wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of the West of Scotland (BA Management).

Doświadczenie zdobywał pracując jako Manager w dziale Restrukturyzacji i finansowania firmy Ernst & Young oraz w Departamencie Finansowania Strukturyzowanego i Mezzanine mBank S.A. Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn.

O nas

Jarosław Nowicki - Ekspert ds. modeli finansowychi doradztwa transakcyjnego

 • Jarosław ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wydz. Ekonomii Polityka Gospodarcza i Strategie Przedsiębiorstw. Od lutego 2010 r. jest członkiem ACCA. Odbył też kurs „Modelowanie Finansowe wg. standardu FAST1” i szereg innych szkoleń specjalistycznych (m.in. w BPP z MSR i MSSF).
 • Przez okres dwóch poprzednich lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w polskiej spółce zależnej w ramach norweskiej Grupy Tergo Power. Do jego obowiązków należało modelowanie i ocena opłacalności projektów, relacje z bankami i doradcami finansowymi oraz prawnymi, a także zarządzanie bieżącymi przepływami finansowymi i nadzór nad zewnętrznym biurem księgowym. Odpowiadał też za zakładanie nowych spółek celowych i konfigurację ich księgowości.
 • Przedtem, w okresie luty 2014 – marzec 2016 pełnił w Dziale Advisory funkcję Managera w CSWP Sp. z o.o. Sp., a do jego głównych obowiązków należało prowadzenie projektów due diligence, doradztwo biznesowe (modelowanie finansowe, kontroling, biznes plany, wyceny), rozwijanie relacji z klientami oraz koordynacja prac, szkolenie i nadzór młodszych kadr. W okresie tym pracował nad spółkami z branż nieruchomości, e-commerce, handlu tradycyjnego, produkcji oraz medycznej.
 • Od kwietnia 2009 do stycznia 2014 pełnił funkcję kontrolera finansowego jednostki biznesowej dla Grupy Kapitałowej Polish Energy Partners S.A., odpowiadając za Sprawozdawczość zarządczą i konsolidację, modelowanie finansowe w formule project finance, przygotowywanie budżetu, prognoz i strategii, szacowanie potrzeb finansowych projektów i współpracę z bankami finansującymi projekty.
 • W okresie 2009-2014 przeszedł w Dziale Doradztwa Trasakcyjnego KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k. ścieżkę od Asystenta do Supervisora (Kierownika projektów), gdzie odpowiadał za analizy sprawozdań finansowych, biznes planów, modeli finansowych i umów i otoczenia biznesowego klientów, pełniac nadzór nad pracą zespołu projektowego.
 • Okres pracy w KPMG poprzedziło doświadczenie jako Asystent i Starszy Asystent w Dziale Audytu w Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.,, gdzie brał udział w audytach firm z branż FMCG, produkcja, media, handel, b2b.

Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn.

O nas

Radosław Szukiewicz - Ekspert ds. wycen i doradztwa transakcyjnego

 • Radosław ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2008 jest członkiem ACCA i zaliczył egzamin CFA Level 1.
 • Obecnie przygotowuje pracę dyplomową z zakończonych w czerwcu 2018 r. studiów podyplomowych z Wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • W ramach przygotowań do egzaminu na Doradcę Restrukturyzacyjnego, odbył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego z Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz kurs z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego organizowany przez Instytut Allerhanda w Krakowie.
 • Od lipca 2017 r. współpracuje regularnie z kancelarią ekspercką ds. restrukturyzacji Marcina Kubiczka (obecnie Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o.) jako Ekspert ds. wycen i doradztwa transakcyjnego.
 • Radosław posiada szerokie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, w tym w wycenach, modelowaniu finansowym, rachunkowości i doradztwie restrukturyzacyjnym. Posiada także 8-letnie doświadczenie zdobyte w działach Corporate Finance KPMG, PwC i Ernst & Young. Przedtem, przez 2 lata Radek zajmował się w Ernst & Young badaniem sprawozdań finansowych oraz przez kolejny rok pełnił funkcję kontrolera finansowego w wydawnictwie.
 • Obecnie kontynuuje świadczenie usług szeroko rozumianego doradztwa finansowego (Corporate Finance), w szczególności w zakresie wycen i doradztwa restrukturyzacyjnego.
 • Przez ostatnie 9 m-cy (tj. przed przeniesieniem zakładu do Raciborza) kierował działem Controllingu w spółce ZPC Mieszko S.A., gdzie odpowiadał m.in. za modyfikację raportów dla litewskiego właściciela, opracowanie procedury kalkulacji cen produktów oraz bieżące analizy, w tym na potrzeby rozważanego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (produkcja Wafli).
 • Jako Starszy Menadżer, a następnie Dyrektor, prowadził Dział Advisory w firmie CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z którym był związany przez ponad 2 lata. W ramach prac dla klientów spółki, realizował m.in. wycenę AWSA Holland II B.V. (Autostrady Wielkopolskiej S.A.) dla Kulczyk Holding S.A. czy Swedwood Poland sp. z o.o. dla jej podmiotu dominującego: IKEA Industry.
 • Jako Menadżer w Ernst & Young specjalizował się w usługach restrukturyzacyjnych, kierując Niezależnymi Przeglądami Biznesowymi (IBR) dla banków, na potrzeby restrukturyzacji ich klientów, obejmujących m.in. producentów AGD FagorMastercook, zderzaków kolejowych (Axtone), produktów kosmetyczno-higienicznych (Harper Hygienics) oraz przedsiębiorstwa budowlanego (Grupy PBG).

Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn.

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Telefon / formularz

+48 660 440 128
Prześlij zapytanie

Wybrane projekty zrealizowane przez nasz zespół w ostatnim czasie