RSQ Associates

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces mający na celu określenie wartości biznesu lub jego części. Zasadniczo istnieją trzy metody wyceny przedsiębiorstw - metoda skorygowanych aktywów netto, metoda rynkowa oraz metoda dochodowa. Każda z tym metod ma zastosowanie w zależności od wycenianego przedsiębiorstwa, jednakże na potrzeby transakcji zakupu / sprzedaży przedsiębiorstwa zazwyczaj wykorzystywane są jednocześnie metoda rynkowa oraz metoda dochodowa.

Metoda skorygowanych aktywów netto
Metoda skorygowanych aktywów netto określa wartość przedsiębiorstwa na podstawie rynkowej wartości aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa. Wadą tej metody wyceny jest to, iż wiele bilansów przedsiębiorstw nie na swoich aktywach kluczowych aktywów takich jak np. wewnętrznie rozwinięte produkty lub usługi. Ponadto metoda skorygowanych aktywów netto nie uwzględnia przepływów związanych z przedsiębiorstwem oraz nie odnosi się do cen podobnych aktywów na rynku.

Metoda rynkowa
Metoda rynkowa opiera się na określeniu wartości przedsiębiorstwa w uwzględnieniu do rynkowych wartości spółek / transakcji porównywalnych. Jest to tzw. metoda mnożnikowa, która określa wartość przedsiębiorstwa na podstawie średniej wartości mnożników dla spółek porównywalnych oraz odpowiedniego parametru finansowego wycenianego przedsiębiorstwa.

Metoda dochodowa
Metoda rynkowa opiera się na określeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie wartości przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Do jej przygotowania niezbędna jest projekcja finansowa przedsiębiorstwa na kilka lat wprzód ukazujące przyszłe wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne spółki. Wartość określana jest na podstawie dyskontowania przypływów na dzień wyceny przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej.

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates