RSQ Associates

Model finansowy - jak przygotować profesjonalne narzędzie na potrzeby kredytu, inwestycji lub zarządzania płynnością

Model finansowy oraz oparte na nim analizy wrażliwości stanowią kluczowe narzędzie w zarządzaniu finansami i płynnością przedsiębiorstwa. Celem modelu finansowego jest przedstawienie prognozy sprawozdań finansowych na okres czasu, na który udzielany jest kredyt lub planowana inwestycja. Na podstawie modelu finansowego możliwe jest oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, określenie optymalnej struktury finansowania oraz analiza wariantów sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku rozwoju różnych scenariuszy rynkowych.

Z perspektywy instytucji finansujących model finansowy jest narzędziem pozwalającym na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz ryzyka, jakie niesie ze sobą udzielenie finansowania danemu przedsiębiorstwu. Pozwala on na przeprowadzenie analiz wrażliwości, które są istotnym elementem w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, analizy inwestycji, zapotrzebowania na kapitał czy wariantów wyceny.

Dobrze sporządzony model finansowy posiada następujące cechy:

 • Jest oparty na dobrze dobranych założeniach mających swoje podstawy w historii działania przedsiębiorstwa,
 • Posiada jednoznacznie określone arkusze z założeniami, arkusze przeliczeniowe i arkusze wynikowe,
 • Łatwo się po nim poruszać oraz znaleźć właściwe informacje,
 • Zakładki są logicznie zbudowane, czytelne i przejrzyste,
 • Formuły są logicznie i prosto zbudowane, a komórki z poszczególnymi rodzajami zawartości jednakowo sformatowane,
 • Posiada przejrzyste podsumowanie, łatwe do interpretacji przed odbiorców,
 • Zawiera wbudowane kontrolki poprawności kalkulacji zawartych w modelu finansowym,
 • Poza danymi finansowymi zawiera także informacje operacyjne kluczowe dla działalności biznesu,
 • Umożliwia przeprowadzenie analiz wrażliwości lub innych kalkulacji w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.
 • stworzenie harmonogramu oraz monitorowanie wdrożenia działań w zakresie poprawy płynności
 • wybrane KPI dające całościowy obraz biznesu


Model finansowy

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates