RSQ Associates

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Do grudnia 2017 roku na polskim rynku fuzji i przejęć miały miejsce 204 transakcje, czyli o 8% więcej niż w całym roku 2016. Po raz kolejny najwięcej transakcji odnotowano w czwartym kwartale roku.

Zwykle wyobraźnie inwestorów rozpalają największe transakcje jak sprzedaż sieci sklepów Żabka za 4,1mld zł, jednak od kilku lat zdecydowanie najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć są małe i średnie prywatne polskie przedsiębiorstwa. Zainteresowanie przejęciami wśród małych i średnich przedsiębiorstw potwierdza wartości transakcji - tylko w 12 przypadkach cena przekroczyła 100mln zł.

Drugą najbardziej aktywną grupą na rynku fuzji i przejęć są fundusze private equity, które odpowiadały za jedną piątą transakcji w 2017r. Wbrew powszechnej opinii stosunkowo niewielu kupujących pochodziło z zagranicy. Kilka podmiotów wykorzystało transakcje do wejścia na polski rynek. Coraz częściej są to jednocześnie podmioty z Azji.

Obiektem przejęć były często firmy produkcyjne z branży spożywczej, kosmetycznej czy mięsnej jak również technologiczne i transportowe. Do dalszej konsolidacji doszło również na rynku napojów.

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Co napędza fuzje i przejęcia?

Specjaliści zgodnie twierdzą, że wśród głównych czynników jest kwestia sukcesji oraz konsolidacja odbiorców na wielu rynkach, która zwiększa presję konkurencyjną. Dużym podmiotom jest po prostu łatwiej funkcjonować na konkurencyjnych rynkach i dlatego przejmują - mówi Robert Nowak, parter w RSQ Associates. Problemem mogą być wymagania finansowe zamawiających, które sprawiają, że mniejsze podmioty nie są w stanie same realizować zamówień. Przejęciom sprzyja dostępność finansowania dłużnego oraz lepszy sentyment wśród przedsiębiorców.

Wiele przedsiębiorstw szuka inwestora, bo nie jest w stanie sfinansować planów rozwoju przy pomocy długu albo właściciele chcą częściowo spieniężyć swój sukces i zmniejszyć ryzyko dalszej działalności. Do mniejszościowego wykupu kluczowy jest dobór odpowiedniego inwestora (przeważnie finansowego) oraz dopracowanie warunków współpracy, aby w przyszłości nie doszło do impasu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa cieszą się również rosnącym zainteresowaniem wśród funduszy private equity. Fundusze biorą udział w konsolidacji rynku i wspierają przedsiębiorców, którzy chcą szybko rosnąć a jednocześnie sprofesjonalizować zarządzanie biznesem.

Prognoza – jaki będzie rynek na fuzje i przejęcia w roku 2018?

Najwyższa od 2015r. liczba zawieranych transakcji wskazuje na ożywienie na rynku. Finansowanie nadal jest tanie i dostępne a prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski były nawet w ostatnim okresie podnoszone. Fundusze private equity nadal posiadają znaczne środki na przejęcia także sytuacja dla sprzedających powinna być nadal korzystna. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie do sprzedaży jest czasochłonne a rynki kapryśne, także jeżeli właściciele podjęli decyzje o sprzedaży to nie powinni zwlekać z realizacją. Większość transakcji sprzedaży będzie nadal dotyczyć średnich przedsiębiorstw.

Jak przygotować biznes do sprzedaży? Jak korzystnie sprzedać biznes lub spółkę?

Ceny na rynku są mocno zróżnicowane a przy wycenach operuje się głównie mnożnikiem EBITDA w przedziale od 4 do ponad 15 razy zysk EBITDA lub nawet więcej. Od czego to zależy?

Cena jaką można osiągnąć przy sprzedaży biznesu zależy w uproszczeniu od branży, wielkości i rentowność przedsiębiorstwa oraz specyficznych ryzyk związanych z konkretnym podmiotem. Na branżę i rozmiar firmy przedsiębiorca w krótkim okresie nie ma wpływu, dlatego kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie biznesu do sprzedaży, gdyż kupujący będą chcieli przeprowadzić szczegółowe badania finansowe, prawne i podatkowe (a czasami również środowiskowe czy techniczne).

Nabywcę interesuje historia, ale przede wszystkim przyszłość kupowanego biznesu – w końcu kupuje się rynek oraz możliwość rozwoju z bazą przejętych klientów. Nie wystarczy korzystnie zaprezentować firmę, żeby uzyskać wysoką cenę. Częstym błędem na tym etapie jest przygotowanie przesadnie optymistycznego materiału marketingowego, który prezentuje spółkę i rynek, na którym działa w samych superlatywach. Materiał powinien wzbudzić zainteresowanie, ale musi rzetelnie prezentować potencjał rozwojowy firmy. Należy wyważyć potrzebę i sposób ujawnia danych i dobrać do zaawansowania procesu. Dobry doradca pomoże przygotować wiarygodny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie ujawniając przy tym zbyt wiele. Niezbędnym dokumentem w procesie sprzedaży firmy, jest biznesplan wraz z dynamicznym modelem finansowym. Pokazuje on wizję tego, jak będzie funkcjonowała firma za kilka lat, jest podstawową wyceny i negocjacji cenowych.

Warto mieć na uwadze, że tylko nieliczne firmy udaje się sprzedać w zalążku – standardowo firmy przeznaczone do sprzedaży powinny wykazywać się minimum 5 -7 latami stabilnych wyników. Należy przygotować strategie negocjacji. Z jednej strony sprzedający nie chce ujawniać swych planów zbyt szeroko na rynku, z drugiej konkurencja pomiędzy odpowiednio dobranymi nabywcami bardzo skutecznie podnosi cenę sprzedaży.

Zanim przyciągniemy do stołu odpowiednią grupę potencjalnych inwestorów, należy wcześniej zidentyfikować ryzyka negatywnie wpływające na cenę (bo w końcu nikt nie prowadzi firmy w sposób idealny) i nimi zarządzić. Im wcześniej zidentyfikuje się problemy tym lepiej dla sprzedającego. Złożoność średniej firmy wcale nie jest mniejsza niż dużej a dysponuje ona mniejszą ilością kadr do rozwiązywania problemów. Niektóre ryzyka, z którymi spotykamy się przy przejęciach dotyczą utrzymania dotacji, finansowania bankowego, rozliczenia kosztów czy sposobu zatrudniania pracowników, obciążeń finansowych czy poziomu kapitału pracującego.

Z powyższej analizy powinien powstać raport, który określi ryzyka wpływające na możliwość sprzedaży i cenę. Następnie trzeba podjąć działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. Zasada jest prosta – im mniej ryzyk dla kupującego tym lepsza wycena.

Jak możemy Cię wesprzeć w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa?WESPRZEMY CIĘ W PRZYGOTOWANIU NARZĘDZI I UMÓW PRAWNYCH

Korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia oraz znajomości oczekiwań zarówno inwestorów strategicznych jak i inwestorów finansowych.


analiza_sytuacji_finansowej

Wykonamy analizę biznesu

Przygotujemy kompleksową analizę sytuacji finansowej biznesu.
wybierzemy_inwestorów

Wybierzemy inwestorów i strukturę transakcji

Określimy potencjalnych inwestorów i najlepszą strukturę transakcji.
przygotujemy_do_sprzedaży_biznesu

Przygotujemy biznes do sprzedaży

Wdrożymy działania przygotowujące biznes do sprzedaży.
negocjacje

Wynegocjujemy najlepszą cenę

Wesprzemy Cię w negocjacjach najwyższej ceny sprzedaży.
niezbędne_narzędzia

Przygotujemy niezbędne narzędzia

Dostarczymy teaser, model finansowy i inne niezbędne narzędzia.
dokumentacja_prawna

Sporządzimy dokumentację prawną

Nasi prawnicy zapewnią, iż wszystkie ustalone zapisy znajdą się w umowie sprzedaży.


WESPRZEMY CIĘ W PRZYGOTOWANIU NARZĘDZI I UMÓW PRAWNYCH

Korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia oraz znajomości oczekiwań zarówno inwestorów strategicznych jak i inwestorów finansowych.008-analytics

Model finansowy i wycena biznesu

Określimy przepływy finansowe oraz potencjalną wartość biznesu przy sprzedaży.
003-list

Due diligence

Wesprzemy Ciebie w transakcji i pozytywnym przejściu badania due diligence.
007-graphic

Teaser i memorandum informacyjne

Przygotujemy materiały niezbędne inwestorom do oceny transakcji zakupu.
001-contract

Dokumentacja prawna

Nas prawnicy przygotują dokumentację prawną, która zabezpieczy twoje interesy.


PRACOWALIŚMY DLA KLIENTÓW Z RÓŻNYCH BRANŻ

Nasz zespół posiada doświadczenie zdobyte w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, jak również we wdrażaniu zmian oraz bezpośrednim zarządzaniu biznesem. Braliśmy udział w organizacji finansowań sięgających setek milionów PLN, jednak specjalizujemy się w doradztwie dla średnich przedsiębiorstw, dla których w ostatnim czasie pozyskaliśmy blisko 400 mln PLN.Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Branża chemiczna

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Handel detaliczny

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Recykling odpadów

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Branża spożywcza

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Nieruchomości komercyjne

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Usługi finansowe

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Branża maszynowa

Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce w 2017 roku oraz prognoza na 2018 rok

Branża odzieżowa


Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates